قلمرو شورا، بیعت و انتخابات در حکومت اسلامی
38 بازدید
محل نشر: علوم و معارف قرآن » پاییز 1376 - شماره 4 »(27 صفحه - از 152 تا 178)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی